Caffetin Menstrual


Aktivna supstanca: Ibuprofen

Caffetin menstrual sadrži ibuprofen-lizin, koji pripada grupi lekova poznatih pod nazivom nesteroidni antiinflamatorni lekovi (NSAIL).

Caffetin menstrual se koristi kao simptomatska terapija blagih do umerenih menstrualnih bolova.

Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih. • Ako ste alergični na ibuprofen ili na neku od pomoćnih supstanci u leku.
 • Ukoliko ste prethodno imali astmu, neke alergijske reakcije ili zviždanje u plućima posle primene ibuprofena, acetilsalicilne kiseline ili nekog drugog nesteroidnog antiinflamatornog leka.
 • Ako imate čir ili ste imali dokazano krvarenje iz želuca pri primeni nekog leka iz grupe NSAIL.
 • Ako imate neko oboljenje pri kome postoji povećana sklonost ka krvarenju.
 • Ako imate teško oboljenje srca, jetre ili bubrega.
 • Ako ste u drugom stanju ili dojite dete.

Lek nije namenjen deci mlađoj od 12 godina starosti.

 • Ako ste trudni ili planirate da zatrudnite, ili ako dojite bebu, Caffetin menstrual tablete mogu da otežaju mogućnost da zatrudnite. Posavetujte se sa svojim lekarom ako planirate da zatrudnite ili imate problema da zatrudnite.
 • Ako imate ili ste imali čir na želucu ili neku drugu želudačnu tegobu. Ne uzimajte lek Caffetin menstrual ukoliko imate peptički ulkus (čir na želucu ili dvanaestopalačnom crevu) ili krvarenje u želucu, ili ukoliko ste prethodno imali dva ili više slučajeva peptičkog ulkusa, krvarenja u želucu ili perforacija.
 • Ako imate astmu ili ste imali alergijsku reakciju ili otežano disanje nakon uzimanja ibuprofena, acetilsalicilne kiseline ili drugih nesteroidnih antiinflamatornih lekova.
 • Ako imate oboljenje jetre ili bubrega.
 • Ako imate oboljenje srca, Caffetin menstrual može da dovede do malog povećanja rizika od nastanka arterijske tromboze (npr. infarkt miokarda ili moždani udar). Kao i svaki rizik, i ovaj se povećava primenom visokih doza leka, u toku dužeg vremenskog perioda. Nemojte prekoračiti preporučenu dozu, niti preporučenu dužinu trajanja terapije. Ukoliko imate oboljenje srca, već ste imali moždani udar ili mislite da ste izloženi riziku od nastanka navedenih bolesti (npr. imate visok krvni pritisak, šećernu bolest, visok nivo holesterola u krvi ili ste pušač) trebalo bi da se posavetujete oko terapije sa svojim lekarom ili farmaceutom.
 • Ukoliko ste starija osoba, jer su starije osobe podložnije neželjenim dejstvima ove grupe lekova (nesteroidni antiinflamatorni lekovi), kao što su krvarenja iz želuca i perforacije koje mogu biti fatalne.
 • Ako imate sistemski eritematozni lupus (poznat i kao lupus) ili poremećaje vezivnog tkiva (autoimune bolesti koje zahvataju vezivno tkivo). 

Lek Caffetin menstrual može maskirati simptome ili znakove infekcije (visoka temperatura, bol, otok). 

Caffetin menstrual treba pažljivo davati kod pacijenata sa anamnezom ulceroznog kolitisa ili Kronove bolesti, jer može doći do pogoršanja stanja.

Potreban je oprez prilikom započinjanja terapije lekom Caffetin menstrual kod pacijenata sa značajnom dehidratacijom (gubitak velike količine vode i elektrolita iz organizma). 

Caffetin menstrual, kao i drugi NSAIL, može da remeti agregaciju trombocita, i dokazano je da produžava vreme krvarenja kod zdravih ispitanika.

Recite Vašem lekaru ukoliko uzimate ili ste nedavno uzeli neki od navedenih lekova. Tu spadaju i lekovi koji se mogu kupiti bez recepta.

Neki lekovi kao što su antikoagulansi (lekovi koji sprečavaju zgrušavanje krvi, npr. acetilsalicilna kiselina, varfarin, tiklopidin), neki lekovi za snižavanje visokog krvnog pritiska (ACE inhibitori kao što je kaptopril, beta-blokatori, kao što je atenolol, blokatori angiotenzin II receptora, kao što je losartan) i drugi lekovi mogu da utiču na dejstvo ibuprofena ili ibuprofen može da utiče na njihovo dejstvo.

Uvek se posavetujte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete ibuprofen sa nekim drugim lekom.

Obavezno obavestite svog lekara ili farmaceuta ako, pored gore navedenih, uzimate neke od sledećih lekova:

 • diuretike (tablete za izlučivanje tečnosti),
 • kardiotonične glikozide, kao što je digoksin koji se koriste za lečenje oboljenja srca,
 • lekove koji se koriste u terapiji visokog krvnog pritiska,
 • antikoagulanse ili anti-trombocitne lekove,
 • litijum,
 • zidovudin (antivirusni lek),
 • kortikosteroide (koriste se u lečenju zapaljenskih stanja),
 • metotreksat (koristi se u lečenju nekih vrsta karcinoma),
 • lekove poznate pod nazivom imunosupresivi, kao što su ciklosporin i takrolimus (koji smanjuju imuni odgovor),
 • lekove poznate pod nazivom selektivni inhibitori preuzimanja serotonina (SSRI), koji se koriste u lečenju depresije,
 • antibiotike pod nazivom hinoloni, kao što je ciprofloksacin,
 • aminoglikozide (vrsta antibiotika),
 • mifepriston (trenutno ili u poslednjih 12 dana), 
 • bilo koji od lekova koji se koriste u terapiji dijabetesa, a uzimaju se oralnim putem (npr. metformin),
 • bilo koje druge preparate ibuprofena, poput onih koji se mogu kupiti bez recepta,
 • bilo koje druge lekove protiv zapaljenja i bolova, uključujući acetilasalicilnu kiselinu,
 • holestiramin (lek koji se koristi za snižavanje nivoa holesterola),
 • lekove koji su poznati kao sulfoniluree kao što je glibenklamid (koristi se za terapiju šećerne bolesti),
 • vorikonazol i flukonazol (lekovi protiv gljivičnih infekcija),
 • preparate na bazi biljke Ginko biloba (olakšano je krvarenje ako uzimate ovaj lek sa ibuprofenom).

Najbolje je da uzimate Caffetin menstrual tablete sa hranom ili mlekom, jer tako neće doći do iritacije želuca.

Ne preporučuje se uzimanje alkohola tokom primene terapije.

Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa Vašim lekarom ili farmaceutom.

Primena leka je kontraindikovana u toku trudnoće i dojenja.

Nakon uzimanja velikih doza leka Caffetin menstrual mogu se javiti vrtoglavica ili pospanost. U slučaju njihovog ispoljavanja, ne treba upravljati motornim vozilima, rukovati mašinama, niti obavljati neku drugu aktivnost koja zahteva povećanu budnost.

Odrasli:

Pojedinačna doza: 1-2 tablete, u zavisnosti od jačine bola.

Interval između dve doze: 4-6 sati.

Maksimalna dnevna doza (u toku 24 sata) ne sme biti veća od 6 tableta (1200 mg ibuprofena).

Pacijenti sa želudačnim problemima treba da primenjuju tablete sa hranom.

Primena leka ne treba biti duža od 3 dana, bez konsultacije lekara.

Ukoliko imate utisak da Caffetin menstrual previše jako ili previše slabo deluje, konsultujte se sa Vašim lekarom ili farmaceutom.

Adolescenti preko 12 godina starosti:

Pojedinačna doza: 1-2 tablete, u zavisnosti od jačine bola.

Interval između dve doze: 4-6 sati.

Maksimalna dnevna doza (u toku 24 sata) ne sme biti veća od 6 tableta (1200 mg ibuprofena).

Caffetin menstrual nije namenjen deci mlađoj od 12 godina starosti.

Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Caffetin menstrual nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom!

Ovaj lek se primenjuje po potrebi u zavisnosti od ublažavanja simptoma.

Ne uzimajte odjednom duplu dozu leka, koja je veća od maksimalne pojedinačne doze (2 tablete)!

Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

/

Lek Caffetin menstrual, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.

Pojava neželjenih dejstava može se smanjiti primenom najniže efektivne doze leka tokom što kraćeg vremenskog perioda potrebnog za lečenje simptoma.

Ukoliko se tokom terapije ibuprofenom javi bilo koji od sledećih simptoma, prestanite sa uzimanjem leka i odmah potražite medicinsku pomoć:

 • teška glavobolja, visoka temperatura, ukočenost u vratu, nepodnošenje jake svetlosti;
 • pojava krvi u stolici;
 • pojava crne stolice nalik na katran;
 • povraćanje krvi ili tamnih komadića koji liče na zrna kafe.

Recite svom lekaru i prestanite da uzimate lek Caffetin menstrual ako osetite:

 • bol u stomaku nejasnog porekla ili bilo koje simptome u stomaku koji nisu uobičajeni, otežano varenje, gorušicu, osećaj mučnine i/ili povraćanje;
 • šištanje u plućima nejasnog porekla, otežano disanje, osip po koži, svrab ili pojavu modrica;
 • žuta prebojenost kože i/ili beonjača;
 • jak bol u grlu praćen visokom temperaturom;
 • zamućen vid ili smetnje u vidu ili pojava da čujete ili vidite neuobičajene stvari;
 • zadržavanje tečnosti (npr. otečeni gležnjevi).

U toku primene ibuprofena mogu se javiti i proliv, nadimanje, zatvor, ulcerativni stomatitis (zapaljenje sluznice usne šupljine praćeno čirevima), pogoršanje kolitisa i Kronova bolest (zapaljensko oboljenje creva). Takođe se mogu javiti peptički ulkus (čir), perforacija ili krvarenje iz gastrointestinalnog trakta, ponekad i sa fatalnim ishodom, posebno kod starijih osoba. Ređe se može javiti i gastritis (zapaljenje želuca), a veoma retko i pankreatitis (zapaljenje gušterače).

Sledeće reakcije preosetljivosti su prijavljene nakon primene ibuprofena: 

a) nespecifične alergijske reakcije i anafilaktička reakcija;

b) reakcije respiratornog trakta (astma, pogoršanje astme, bronhospazam ili otežano disanje);

c) kožne reakcije – sitnozrnasta ospa, svrab, koprivnjača, tačkaste promene na koži, otok potkožnog tkiva i veoma retko eksfolijativne i bulozne promene na koži (uključujući Stevens Johnson-ov sindrom, toksičnu epidermalnu nekrolizu i erythema multiforme).

Mogu se javiti i otok, hipertenzija i srčana slabost.

Epidemiološki podaci govore u prilog tome da primena ibuprofena, posebno u velikim dozama (2400 mg/dan) i u dužem periodu, može povećati rizik za pojavu arterijskih trombotičkih događaja kao što su infarkt miokarda (srčani napad) ili moždani udar.

Ostala neželjena dejstva koja se ređe javljaju i za koja uzročno-posledična veza nije čvrsto ustanovljena uključuju: leukopeniju (smanjenje broja belih krvnih zrnaca), trombocitopeniju (smanjenje broja krvnih pločica), neutropeniju (smanjenje broja određene vrste belih krvnih zrnaca), agranulocitozu (potpuni nestanak jedne vrste krvnih ćelija), aplastička i hemolitička anemija (veliko smanjenje broja crvenih krvnih ćelija i hemoglobina u krvi).

Mogu se javiti i nesanica, osećaj iracionalnog straha, depresija, konfuzija, halucinacije, optički neuritis (zapaljenje optičkog nerva), glavobolja, trnjenje, vrtoglavica, patološka sanjivost, rinitis (zapaljenje nosa), aseptični meningitis (sa simptomima ukrućenog vrata, glavoboljom, mučninom, povraćanjem, groznicom ili dezorijentacijom), poremećaj sluha, zujanje u ušima, poremećaji funkcije jetre.

Na koži se mogu javiti teže promene kao što su Stevens Johnson-ov sindrom i toksična epidermalna nekroliza (veoma retko), reakcije preosetljivosti na sunčevu svetlost, poremećaj funkcije bubrega, malaksalost i umor.

Potražite neki drugi lek