Aspirin


Aktivna supstanca: Acetilsalicilna kiselina

Aspirin®

500 je namenjen za upotrebu kod odraslih osoba i dece starije od 16 godina. Aspirin® 500 sadrži acetilsalicilnu kiselinu. Acetilsalicilna kiselina je namenjena lečenju blagih i umerenih bolova, kao i za
snižavanje povišene temperature.
Aspirin®
500 tablete se upotrebljavaju kod:
- Blagih i umerenih bolova.
- Groznice.
Napomena: Usled rizika od Reye-vog sindroma, deca i adolescenti ispod 16 godina tokom bolesti praćenih temperaturom ne treba da koriste Aspirin®
500 tablete osim u slučaju da lekar nije tako propisao i ukoliko su druge terapijske mere ostale bez uspeha 
Aspirin®
500 mg tablete ne treba primenjivati duže od 3 dana ili u visokim dozama bez konsultacije sa lekarom- ako ste dete i / ili adolescent do 16 godina, sa izuzetkom sprečavanja tromboze pri hiruškim zahvatima na srcu
- ako ste preosetljivi na acetilsalicilnu kiselinu ili neki drugi sastojak leka
- ako ste imali alergijske reakcije u anamnezi na salicilate ili druge nesteroidne antiinflamatorne lekove, uključujući astmatične napade, bronhospazam, angioedem, urtikariju, rinitis
- ako ste imali ili imate čir na želucu i/ili dvanaestopalačnom crevu.
- kod patološki povećane tendencije ka krvavljenju
- kod poremećaja u radu jetre i/ili bubrega
- kod ozbiljne, nestabilne srčane insuficijencije
- kod istovremene terapije metotreksatom u dozi 15 mg ili više nedeljno
- u toku poslednjeg trimestra trudnoće

Obavezno se konsultujte sa Vašim lekarom o upotrebi tableta Aspirin®
500 mg:
- ako imate alergije (npr. reakcije na koži, svrab, koprivnjača) ili astmu, polensku kijavicu, polipe u nosu (oticanje sluzokože nosa), hronične infekcije respiratornog trakta
- ako ste preosetljivi na druge lekove protiv bolova, protiv upale (nesteroidni antiinflamatorni lekovi) ili antireumatske lekove ili druge alergene supstance
- ako se istovremeno lečite antikoagulansima
- ako vam je smanjena funkcija jetre i/ili bubrega
- pre hirurških intervencija (uključujući i manje hirurške intervencije kao što je vađenje zuba); vreme krvarenja se može produžiti - obavestite lekara ili zubara ako ste uzeli Aspirin® 500 tablete
- kod dojenja i trudnoće (1 i 2 trimestar)
Ostale mere predostrožnosti
Dugotrajna upotreba lekova protiv bolova (analgetika) može izazvati glavobolje koje se ponavljaju prilikom dalje upotrebe ovih lekova.
Uobičajena upotreba analgetika može dovesti do trajnog oštećenja bubrega sa rizikom od bubrežne insuficijencije (analgetska nefropatija). Rizik je naročito veliki kada se korisiti nekoliko različitih analgetika uporedo.
U malim dozama acetilsalicilna kiselina smanjuje izlučivanje mokraćne kiseline. Ovo može kod predisponiranih pacijenta dovesti do napada gihta.
Kod dugotrajne primene acetilsalicilne kiseline, stariji pacijenti moraju biti pod lekarskom kontrolom. Kod pacijenata sa teškom deficijencijom enzima glukoza-6-fosfat dehidrogenaze (G6PD), acetilsalicilna kiselina može indukovati hemolizu ili hemolitičku anemiju. Faktori koji mogu da povećaju rizik od hemolize su npr. primenjene visoke doze leka, groznica ili akutne infekcije.

Kažite svom lekaru i farmaceutu ako uzimate ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.
Istovremena upotreba sa acetilsalicilnom kiselinom povećava efekat, a samim tim povećava rizik od neželjenih dejstava:
- Lekova koji inhibiraju zgrušavanje krvi, npr. kumarin, heparin. Acetilsalicilna kiselina može povećati rizik od krvarenja kada se uzima pre terapije za rastvaranje krvnih ugrušaka. U tom slučaju treba obratiti pažnju na znake spoljašnjeg ili unutrašnjeg krvarenja, na primer modrice.
- Inhibitora agregacije trombocita (lekova koji zaustavljaju lepljenje i grupisanje krvnih pločica) npr. tiklopidin, klopidogrel.
- Lekova koji sadrže kortizon ili supstance poput kortizona (izuzetak je kortizon u supstitucionoj terapiji Adisonove bolesti ili primenjen na kožu) ili alkohola; povećani rizik od gastrointestinalnih ulkusa i krvavljenja.
- Ostalih nesteroidnih analgetika /antiflogistika (lekova za terapiju upale i bola), pri dozama od 3 g acetilsalicilne kiseline dnevno (što odgovara 6 tableta).
- Digoksina (leka koji se koristi za jačanje srčanog mišića), barbiturata i litijuma.
- Antidijabetika (lekova koji se koriste za snižavanje nivoa glukoze u krvi): nivo glukoze u krvi se može smanjiti.
- Metotreksata (leka koji se koristi u terapiji kancera i kod izvesnih reumatskih bolesti).
- Valproinske kiseline (leka koji se koristi u terapiji epilepsije).
- Hemoterapeutika - sulfonamida uključujući i kotrimoksazol.
- Trijodtironina (korisiti se u trapiji štitne žlezde).
- Selektivnih inhibitora preuzimanja serotonina (SSRI) (lekova koji se koriste u terapiji depresije).
Upotreba Aspirin 500 tableta umanjenje efekat:
- Diuretika (lekova koji se koriste za povećanje izlučivanja urina), pri dozama od 3 g acetilsalicilne kiseline dnevno (što odgovara 6 tableta).
- ACE inhibitora (lekova koji se koriste za snižavanje krvnog pritiska), pri dozama od 3 g acetilsalicilne kiseline dnevno (što odgovara 6 tableta).
- Urikozurika (lekova koji se koriste u terapiji gihta kao što su probenecid, benzbromaron, sulfinpirazon)
Pacijenti ne treba da primenjuju Aspirin 500 zajedno sa bilo kojim gore pomenutim lekom, osim ukoliko to nije eksplicitna instrukcija lekara.
Antacidi (lekovi koji se koriste kod povećane koncentracije želudačne kisleine) mogu smanjiti, željenu visoku koncentraciju salicilata u krvi.

Istovremeno uzimanje alkoholnih pića povećava rizik od krvarenja iz gastrointestinalnog trakta

Tablete Aspirin®
500 ne smete uzimati u toku poslednja tri meseca trudnoće.
Potrebno je da se konsultujete sa Vašim lekarom ukoliko želite da upotrebljavate Aspirin®
500 tablete u toku prvih šest meseci trudnoće. U periodu dojenja se ne preporučuje primena leka pošto male količine salicilata i njihovih metabolita prelaze u majčino mleko. Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.

Nema posebnih predostrožnosti.

Ukoliko nije drugačije propisano, uobičajena pojedinačna doza za osobe starije od 16 godina iznosi 1-2 tablete (500-1000 mg acetilsalicilne kiseline). Ukupna dnevna doza iznosi 3-6 tableta (1500-3000 mg
acetilsalicilne kiseline). Tabletu uzmite nakon jela uz dovoljnu količinu tečnosti. Preporučena ukupna dnevna doza se ne sme prekoračiti.
Tablete Aspirin® 500 mg uzimajte najduže tri dana. Ako simptomi ne nestanu ili se ponavljaju, treba da se konsultujete sa lekarom.

Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Aspirin®
500 nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa Vašim lekarom ili
farmaceutom!

Ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili preskočenu dozu.
Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu. 

Lek Aspirin®
500, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.
Navedena neželjena dejstva obuhvataju sva prijavljena neželjena dejstva nastala tokom lečenja acetilsalicilnom kiselinom, uključujući i ona tokom dugotrajne terapije velikim dozama kod reumatskih bolesti. Procena učestalosti, osim izolovanih slučajeva, bazirana je na kratkoročnoj upotrebi dnevnih doza ne većih od 3g acetilsalicilne kiseline (= 6 tableta Aspirin®
500). Sledeća skala učestalosti se koristi za procenu frekvencije neželjenih dejstava:
Veoma često: Često:
češće od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek kod 1-10 na 100 pacijenata koji uzimaju lek
Povremeno: Retko:
kod 1-10 na 1 000 pacijenata koji uzimaju lek kod 1-10 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek
Veoma retko:
ređe od 1 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek
Poremećaji na nivou krvi i limfnog sistema
Prijavljenja su retka do veoma retka ozbiljna krvarenja, kao što su krvarenja u gastrointestinalnom traktu ili na mozgu (naročito kod pacijenata sa nekontrolisanom hipertenzijom i/ili kod pacijenata koji istovremeno
uzimaju antikoagulanse), koja u pojedinačnim slučajevima mogu biti opasna po život. Moguće je produženje vremena krvarenja (npr. krvarenje iz nosa i desni, pojačano stvaranje modrica, krvarenje iz genitourinarnog trakta). Ovaj efekat može da traje 4 do 8 dana nakon upotrebe. Zabeleženi su slučajevi hemolize i hemolitičke anemije kod pacijenata sa teškim oblicima deficijencije glukoza-6-fosfat dehidrogenaze (G6PD).
Gastrointestinalni poremećaji
Često:
Gastrointestinalni poremećaji kao što su gorušica, mučnina, povraćanje, abdominalni bol.
Retko:
Gastrointestinalno krvarenje koje u veoma retkim slučajevima dovodi do anemije usled nedostatka gvožđa. Ukoliko se jave crne stolice ili povraćate krv, što su znaci ozbiljnog želudačnog krvarenja, morate odmah
konsultovati lekara. Gastrointestinalni ulkusi, gde u veoma retkim slučajevima može doći do perforacija.
Veoma retko:
Povišene vrednosti enzima jetre.
Poremećaji nervnog sistema
Glavobolja, vrtoglavica, poremećaj sluha, tinitus (zujanje u ušima) i mentalna konfuzija mogu biti znaci predoziranja.
Reakcije preosetljivosti
Povremeno:
Reakcije preosetljivosti na koži.
Retko:
Reakcije preosetljivosti kao što su ozbiljne reakcije na koži, moguće sa padom krvnog pritiska, otežano disanje, rinitis, nazalna kongestija, anafilaktičke reakcije, oticanje lica, jezika i grkljana (angiodem),
naročito kod astmatičara. Poremećaji na nivou bubrega i urinarnog sistema
Zabeleženi su slučajevi renalnog oštećenja i akutne renalne insuficijencije.
Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.

Potražite neki drugi lek